Belastingaangifte doen in Nederland

Hulp nodig bij een belastingaangifte?

Belastingaangifte doen, help! © Andrey_Popov/Shutterstock.com

Belastingaangifte

Wie moet er een belastingaangifte doen? In Nederland moeten 8,6 miljoen mensen belastingaangifte inkomstenbelasting doen (2016). En er zijn meer dan 1,6 miljoen ondernemingen in Nederland, (CBS, 7-8-2017). Veel van deze ondernemingen zullen te maken krijgen met een zakelijke belastingaangifte, of zelfs meerdere. Maar waarover en wanneer moet je nu die belastingaangifte doen? Is het verplicht om aangifte te doen?

 

Belastingaangifte waarover?

Moet jij ook een belastingaangifte doen? Als particulier is er een grote kans dat ook jij een aangifte moet doen. Heb je een inkomen? Heb je een koopwoning? Zomaar twee redenen waardoor je wellicht ook een brief van de belastingdienst ontvang en aangifte inkomstenbelasting moet doen. De inkomstenbelasting gaat over al je inkomsten, loon, uitkering, winst uit onderneming, vermogen, en dergelijke.

Als ondernemer zal je naast je  inkomstenbelasting aangifte ook belastingaangifte over je omzet moeten doen. Tenzij je voor de btw vrijgestelde prestaties levert natuurlijk. Voor een BV of NV en in bepaalde situaties voor een Stichting, Vereniging of vergelijkbare organisatie, doe je aangifte vennootschapsbelasting over je behaalde winst. En als je personeel in dienst hebt dan zal je iedere periode aangifte loonbelasting moeten inleveren.

Ook over een schenking of een erfenis moet je belastingaangifte doen.

Wanneer moet je belastingaangifte doen?

Belastingaangifte inkomsten.

Iedereen die een brief ontvangt van de Belastingdienst aan het begin van het jaar om belastingaangifte inkomsten te doen, moet deze vòòr 1 mei inleveren. Lukt je dit niet vraag dan voor 1 mei uitstel aan! Uitstel aanvragen gaat gemakkelijk via de belastingtelefoon. Je krijgt dan uitstel tot eind augustus en moet dan vòòr 1 september je aangifte inleveren. Ondernemers die hun aangifte laten doen door een intermediair kunnen ook hun vertegenwoordiger uitstel laten aanvragen via de Uitstelregeling belastingconsulenten van de belastingdienst.

Belastingaangifte VPB

Wees op tijd met je belastingaangifte, voorkom extra onnodige kosten

Wees op tijd met je aangifte en voorkom boetes.
©Elnur/Shutterstock.com

De belastingaangifte VPB moet je vòòr 1 juni inleveren. Uitstel kan je vòòr die datum aanvragen. Inloggen als ondernemer en digitaal aanvragen. Of schriftelijk aanvragen met een formulier. Je kan zonder motivering 5 maanden uitstel aanvragen. Wil je langer uitstel dan zal je wel moeten motiveren waarom.

Belastingaangifte B.T.W.

De belastingaangifte Omzetbelasting, de BTW aangifte, kan je per maand, kwartaal of per jaar doen.

BTW aangifte per Maand – Uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand van de aangifte.

BTW aangifte per Kwartaal:

  • 1ste kwartaal – vòòr 1 mei.
  • 2de kwartaal – vòòr 1 augustus.
  • 3de kwartaal – vòòr 1 november.
  • 4de kwartaal – vòòr 1 februari.

BTW aangifte per Jaar – vòòr 1 april. (Geen grap).

Wanneer je een btw bedrag te betalen hebt is de uiterste inlever datum tevens de uiterste betaaldatum.

Belastingaangifte L.B.

Bij de Loonbelasting doe normaal gesproken aangifte per maand of 4 weken. Bij aangifte per maand heb je telkens de maand erna om aangifte te doen. Doe je per 4 weken aangifte dan begin je op 1-1 met je eerste periode. En eindig je de laatste aangifte, de 13de aangifte, op 31-12. Je moet dan uiterlijk 1 maand na de laatste dag van elke periode aangifte loonbelasting hebben gedaan. De uiterste betaaldatum is gelijk aan de inleverdatum van je aangifte.

Voor zowel de Omzetbelasting als Loonbelasting geldt dat de uiterste inlever datum voor je aangifte ook gelijk de uiterste betaaldatum is!!

Belastingaangifte verplicht.

Ja het is verplicht om belastingaangifte te doen. Het maakt niet uit welke belasting. Jij bent normaal gesproken altijd verplicht om belastingaangifte te doen. Ook als jij geen brief van de belastingdienst hebt ontvangen. Maar je redelijker wijs zou kunnen weten dat je aangifte zou moeten doen. Voorkom (hoge) verzuim en/of vergrijp boetes, doe je belastingaangifte als het moet, volledig en op tijd.

Zoals altijd zijn er wat uitzonderingen die de regel bevestigen.

 

Belastingaangifte doen en betalen.

Voorkom boetes, doe je belastingaangifte wanneer het moet.
© Africa Studio/Shutterstack.com

Voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld is het zo dat als je minder dan €14,- terugkrijgt of minder dan €45,- moet betalen je geen aangifte hoeft te doen. Andersom, meer dan €14,- terugkrijgen of meer dan €45,- te betalen, dan ben je verplicht om aangifte doen.

En als jij enkel vrijgestelde handelingen voor de omzetbelasting verricht hoef je ook geen BTW aangifte te doen. Let wel op dat als je leveringen en/of diensten verricht met 0% je wel aangifte moet doen.

Hoe doe jij je belastingaangifte?

Je kan je belastingaangifte(n) zelf electronisch doen,  via de belastingdienst, per internet of door middel van een app. (Op papier is nog mogelijk maar moet dan wel worden aangevraagd). Bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting is er tegenwoordig al veel vooringevuld. Het is dan voornamelijk een kwestie van controleren. Maar ook het eventueel aanvullen van inkomsten en aftrekposten.

Ook als ondernemer kan je er voor kiezen om zelf je zakelijke belastingaangifte te doen. Op het ondernemersgedeelte van de belastingdienst staat welke aangifte(n) de belastingdienst van jou verwacht te ontvangen.

Maar je kan je aangifte natuurlijk ook laten doen door iemand anders. Let er wel op dat je altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de gegevens die zijn doorgegeven aan de belastingdienst. Als je ons ooit het vertrouwen geeft om voor jou een aangifte te doen, is het daarom voor ons dan ook belangrijk dat je weet over het hoe en waarom met betrekking tot je aangifte. En zorgen we bij DMV Boekhouding dan ook altijd voor een terugkoppeling over je aangifte(n). En staan we natuurlijk altijd klaar voor verdere uitleg of vragen.

 

Overige belastingaangifte(n)

Er zijn nog meer belastingen, motorrijtuigen- , dividend-, erf- en schenkbelasting bijvoorbeeld. Mocht je hiermee te maken krijgen en wat vragen hebben? Dan helpen we je graag ook met de overige belastingen. Laat eens wat van je horen, neem contact op.