Kleineondernemersregeling – Voldoe ik aan de voorwaarden?

Vrouw achter pc zoekt de voorwaarden voor de kleineondernemersregeling op.

Wat zijn de voorwaarden voor de kleineondernemersregeling? © Solis Images/shutterstock.com

Kleineondernemersregeling – Voorwaarden

Of je in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling kor en een vermindering op je btw mag toepassen hangt af van of je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet;
(De belastingdienst stelt de volgende 4 voorwaarden)

  1. Je hebt een éénmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een v.o.f. of een maatschap.
  2. Na aftrek van de voorbelasting moet je minder dan € 1883,- in één jaar aan btw betalen.
  3. Jou onderneming is in Nederland gevestigd.
  4. Je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw.

Kleineondernemersregeling – Niet voor rechtspersonen

De regeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals b.v’s/n.v.’s, stichtingen of verenigingen. Als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is geldt de kleineondernemersregeling dan ook niet! Let hierop en hou hier rekening mee.

Btw wordt opgeteld zodat er kan worden gestart met korting berekenen voor de kor.

Check; Hoe kan je de korting berekenen? © Andrey_Popov

Kleineondernemersregeling – Hoe bereken ik mijn kor aftrek?

Jij voldoet aan alle voorwaarden? Dan heb je recht op aftrek van de te betalen btw. Op hoeveel jij recht hebt hangt af van de te betalen btw na aftrek voorbelasting in één jaar. Let er dan ook op dat als jij gebruik maakt van de regeling tijdens een lopend jaar dat de regeling niet per aangifte tijdvak is. Kijk hier voor: Korting berekenen voor de kor.

Kleineondernemersregeling – Specifieke situaties

Ben je landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer en heb je gekozen voor normale btw-regels, of verhuur je onroerende zaken en hebt je geopteerd voor belaste verhuur? Dan mag je de kleineondernemersregeling niet toepassen.

Wanneer je btw verlegd en/of er wordt btw naar jou verlegd dan gelden er in specifieke situaties regels over hoe je de kor toepast. Kijk of jij valt onder één van die situaties en mocht dat zo zijn, lees de regels goed door bij het toepassen van de regeling.

Kleineondernemersregeling – Per Ondernemer

Heb je meerdere bedrijven binnen een eenmanszaak? Dan moet je de btw van die bedrijven bij elkaar optellen om de btw-vermindering te berekenen. De regeling geldt namelijk per ondernemer en niet per bedrijf. Maar heb je een eenmanszaak en neem je ook deel in een vof, dan hoef je de bedragen niet bij elkaar op te tellen. De vof wordt namelijk als een apart zelfstandig natuurlijk persoon gezien. (1 samenwerkingsverband van natuurlijke personen)

Kleineondernemersregeling – Starten, stoppen of overnemen

Als je een onderneming start, stopt of overneemt, heeft dat geen effect op de regeling. Je mag dus gewoon de kleineondernemersregeling (blijven) toepassen alsof je de onderneming het hele jaar hebt gehad. Dit komt omdat de regeling er één is die geldt per ondernemer en niet per onderneming.

Lees meer, of neem contact met ons op als je nog vragen hebt.