Ontheffing administratieve verplichtingen btw

Als je meer papieren krijg en weinig omzet behaald dan is ontheffing administratieve verplichtingen wellicht voor jou.

Minder papierwerk © Radomir/shutterstock.com

Voorwaarden voor ontheffing administratieve verplichtingen

Ook als kleine ondernemer moet je nog steeds een administratie bijhouden, om ontheffing administratieve verplichtingen te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je valt onder de kleineondernemersregeling.
 • Je hoeft niet meer dan €1.345,- per jaar aan btw te betalen. En de verwachting voor de komende jaren is hetzelfde.
 • Je bent een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een maatschap of vof).

Voordelen van ontheffing administratieve verplichtingen

 • Je hoeft geen facturen te sturen.
  (Verstuur je wel een factuur doe dit dan zonder btw,  doe je dit toch met btw dan vervalt de vrijstelling!!).
 • Je hoeft geen btw aangifte meer te doen.
  (Maar incidenteel misschien weer wel, zie nadelen).
 • Je hoeft alleen de inkoopfacturen 7 jaar te bewaren. Voor onroerende zaken en rechten daarop geldt een bewaartermijn van 9 jaar na het jaar van ingebruikneming.

Let op! Mogelijk moet je nog wel een boekhouding bijhouden voor de inkomstenbelasting!

Nadelen van ontheffing administratieve verplichtingen

 • Als je meer voorbelasting dan te betalen btw hebt kan je ook geen verzoek om teruggave btw doen. Dit kan je veel geld kosten bij (grote) investeringen!
 • Incidenteel moet je toch btw aangifte doen, (bij btw verlegd naar jou), zie Hulpmiddel incidentele btw-aangifte van de belastingdienst.
Blauwe enveloppe blanco adressering.

Stuur je aanvraag naar jou belastingkantoor © Kevin Renes/shutterstock.com

Aanvragen van ontheffing administratieve verplichtingen

Als je ontheffing administratieve verplichtingen wilt hebben dan stuur je een schriftelijk verzoek naar je belastingkantoor. Hierin moet je aannemelijk maken dat je de komende jaren niet meer dan € 1.345,- btw hoeft te betalen. Laat bijvoorbeeld gegevens van vorige perioden/jaren zien en geef je prognose over de komende jaren. Je hoort dan van de belastingdienst of zij je verzoek hebben goedgekeurd. De ontheffing gaat dan standaard vanaf het eerst volgend jaar in.

Wil jij al ontheffing van het lopende jaar kan je in je verzoek vragen om de ontheffing administratieve verplichtingen met terugwerkende kracht te laten ingaan vanaf het begin van het jaar. Er moet dan wel aan wat extra voorwaarden worden voldaan:

 • Je moet aannemelijk maken dat je in het huidig jaar waarin je het verzoek doet na toepassing van de kleineondernemersregeling geen btw hoeft te betalen.
 • In  het huidig jaar van het verzoek heb je geen btw vermeld op eventuele facturen die je hebt verstuurd.
 • Je hebt in het jaar waarin het verzoek is gedaan geen btw teruggevraagd.

Vervallen van ontheffing administratieve verplichtingen

 • Wanneer je omstandigheden veranderen kan de ontheffing vervallen.
 • Als je een factuur met btw verstuurd vervalt de ontheffing.
 • Je kunt de ontheffing zelf opzeggen.

Als je de ontheffing administratieve verplichtingen wilt opzeggen dan stuur je een brief naar je belastingkantoor. Zet hierin het verzoek dat je de ontheffing van administratieve verplichtingen vanwege de kleineondernemersregeling wilt opzeggen en per wanneer. Vanaf die datum moet je weer aan de administratieve verplichtingen voor de btw voldoen en btw-aangifte doen.

Let wel op dat als je zelf de ontheffing opzegt dan kan een nieuwe ontheffing pas weer na 5 jaar ingaan!

Hulp nodig bij beslissen of het handig zou zijn voor jou om ontheffing administratieve verplichtingen aan te vragen? Of hulp nodig bij het opstellen van je brief? Neem contact met ons op.


Zoek op deze Site

GRATIS PDF! In 3 Stappen je Administratie op Orde

Als jij je e-mailadres en naam doorgeeft, geven wij je deze PDF.